Vad är schaktfritt?

Utför arbete under marken utan att påverka området ovanför


Schaktfriteknik har funnits i Sverige sedan 80-talet, men har först på senare år har blivit en mer och mer vedertagen metod i samband med ledningsbyggande.
Anledningen till att metoden blir mer och mer populär är enkel: den är mer miljövänlig, smidigare och effektivare än traditionell schakt.
 
När du väljer en schaktfri installation behöver du inte riva upp marken vilket innebär att arbete under en järnväg, vattendrag, flygplats eller en vanlig väg kan ske utan att trafiken behöver stängas av.
På det sättet sparas tid och besvär samtidigt som miljöpåverkan blir minimal, allt för ett hållbart ledningsbyggande.

Så fungerar det


Schaktfria metoder, styrd horisontell borrning och SBR-borrning, ger helt nya möjligheter. Där man tidigare tvingats gräva kan man nu använda borrning som på flera sätt är skonsam för miljön, smidig och kostnadseffektiv. Metoderna innebär att man från markytan kan styra borren genom att man får information om borrkronans läge samt borrhuvudets djup, position och lutning från en radiosond. Man börjar med att göra en pilotborrning som styrs till målet. När borrhuvudet kommit upp till markytan vid målet fästs en så kallad upprymmare som dras tillbaka genom hålet och samtidigt läggs installationen på plats.

Kontaktuppgifter:

  • e00beb4dce54b8d84d5d17f7033c5b38
  • 55699f19905528b05b110d00777936ad
  • 34029635fbd8165100ae6072a2114e08
  • 82fae53cd55271b51e65e5356e8a6380
  • ac63d2a0f7caa8e0c752ca132670b6cd