Styrd borrning, referenser

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i ledningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påväxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Kom igång med styrd borrning, kontakta oss

​​​​​​​
026-760 00
info@nds.se


Styrd borrning vid fågelskyddsområde.
Styrd borrning vid fågelskyddsområde.

Styrd borrning vid fågelskyddsområde.


På uppdrag av NCC och Botkyrka kommun utförde vi styrdborrning under naturskyddsområde för fåglar. Vi har under åren utfört ett flertal uppdrag på naturskyddade områden då vår metod lämpar sig väl för detta då marken förblir intakt och störningen minimal.

​​​​​​​Detta uppdrag innebar styrda borrningar i längder om 700 meter med dimensioner om 315 mm.
 
Platschef: Anders Björklund
När: 2019
Styrd borrning under Göta Älv.
Styrd borrning under Göta Älv.
Styrd borrning under Göta Älv.

​​​​​​​På uppdrag av Markbygg utförde vi Styrd borrning under Göta älv. Ledningsdjupet var 25 meter.
​​​​​​​Vi fick genomföra borrningen efter uträknad borrprofil då sökning på djup som detta är problematiskt. Under pågående arbete var det hög fartygstrafik på farleden.

Arbetsledare: Anders Larsson
När: 2016
Styrd borrning under Sleångersån, Sundsvall.
Styrd borrning under Sleångersån, Sundsvall.

Styrd borrning under Sleångersån, Sundsvall.

På uppdrag av Mitt Sverige Vatten, Sundsvall utförde vi styrdborrning av vattenledning med dimensionen 560 mm under Selångersån.
​​​​​​​
Arbetet innebar även grundliga undersökningar med att sonderingsborra samt att göra geotekniska kontroller. Det var bland annat trässpånt och pålar i ledingsläget.
 
Platschef: Anders Björklund
När: 2016
11000 meter mellan Laxne och Gnesta
11000 meter mellan Laxne och Gnesta
11000 meter mellan Laxne och Gnesta

Nds borrar 11000 meter för ny avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, Laxnelänken.
Det befintliga avloppsreningsverket i Laxne är i behov av förnyelse och då har Gensta kommun har valt borrning som metod för rörläggning där det är möjligt.

Marken här består bland annat av berg, block, sten, silt, sand och smacklera. 
​​​​​​​
Styrd borrning innebär att störningar i området minimeras.
nds kommer även att borra för landfästen för ledningar i sjön Klämmingen, vilket gör att ledningen ligger säker för strand och erosionsskydd.

När: 2018
Platschef: Anders Björkund
Borrarbeten i svår terräng
Borrarbeten i svår terräng
Borrarbeten i svår terräng

NDS har utförde borrarbeten för nya el-ledningar åt Gävle Energi.
 
Ledningarna är en förstärkning av strömförsörjningen till Södra Bomhus.

Borrningarna utfördes under rondeller, vägar och järnväg. Utmaningen låg i att marken delvis bestod av sten, grus och berg vilket krävde avancerad borrteknik.

Terrängen bestod förutom av vägar och skog även av en brant skogsbacke som innebar att borrprofilen i sig blev en utmaning. Vi kombinerade styrd hammarborrning med JT borrning.

.När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Behöver du hjälp med styrd borrning?

​​​​​​​NDS står för beprövade metoder som tillsammans med modern teknik gör det bästa för både dig och miljön
Kontakta oss →