SBR/AT-borrning, referenser

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i ledningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påvääxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Kom igång med SBR/AT-borrning, kontakta oss

​​​​​​​
026-760 00
info@nds.se


AT borrning under Testeboån
AT borrning under Testeboån

AT borrning under Testeboån


​​​​​​​På uppdrag av Gästrike Vatten utförde vi AT borrning under Testeboån för en ny avloppsledning med dimensionen 125 mm. Vi använde oss av AT borrning med rullborrkrona då marken bestod av sten och block.

Arbetet var komplicerat då vattnet var strömt och sökningen fick utföras med hjälp av en uträknad borrprofil då den inte kunde göras från ytan. Det var sten och block i ledningsläget samt att stor nivåskillnad mellan start och slutpunkt.

Platschef: Anders Björklund
När: 2019
232 meter styrd hammarborrning
232 meter styrd hammarborrning

232 meter styrd hammarborrning
​​​​​​​

Nds borrade hela 232 meter styrd hammarborrning i Hjälmaresund. 
Fiber ska dras i området som är omtalat på grund av att tidigare fibergärvningar har förstört flertalet fornlämningar med traditionell schaktning.

Nds metoder med styrd borrning lämpar sig perfekt för fiberdragning i känsliga områden där miljö, ekonomi och omgivning står i fokus.

Nds körde här styrd hammarborrning SBH och minst tre meter under markytan för att säkerställa att marken ovan förblev helt intakt och orörd.


Borrarbeten i svår terräng
Borrarbeten i svår terräng
Borrarbeten i svår terräng

NDS har utförde borrarbeten för nya el-ledningar åt Gävle Energi.
 
Ledningarna är en förstärkning av strömförsörjningen till Södra Bomhus.

Borrningarna utfördes under rondeller, vägar och järnväg. Utmaningen låg i att marken delvis bestod av sten, grus och berg vilket krävde avancerad borrteknik.

Terrängen bestod förutom av vägar och skog även av en brant skogsbacke som innebar att borrprofilen i sig blev en utmaning. Vi kombinerade styrd hammarborrning med JT borrning.

.När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Behöver du hjälp med SBR/AT-borrning?

​​​​​​​NDS står för beprövade metoder som tillsammans med modern teknik gör det bästa för både dig och miljön
Kontakta oss →