408 meter sliplining i sjön Hyn

När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Kom igång med styrd borrning, kontakta oss

​​​​​​​
026-760 00
info@nds.se
Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i led annorlundaningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påvääxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Metoder: Slip-lining. Det var ett uppdrag som krävde både dykarlag, pråm och båtar för att utföra jobbet. NDS kompetens sattes på prov och uppdraget utfördes enligt begran.
Beställare: Gästrike Vatten