232 meter styrd hammarborrning

När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Kom igång med styrd borrning, kontakta oss

​​​​​​​
026-760 00
info@nds.se


Nds borrade hela 232 meter styrd hammarborrning i Hjälmaresund. 
 
Fiber ska dras i området som är omtalat på grund av att tidigare fibergärvningar har förstört flertalet fornlämningar med traditionell schaktning.

Nds metoder med styrd borrning lämpar sig perfekt för fiberdragning i känsliga områden där miljö, ekonomi och omgivning står i fokus.

Nds körde här styrd hammarborrning SBH och minst tre meter under markytan för att säkerställa att marken ovan förblev helt intakt och orörd.