11000 meter mellan Laxne och Gnesta

När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Kom igång med styrd borrning, kontakta oss

​​​​​​​
026-760 00
info@nds.se
Nds borrar 11000 meter för ny avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, Laxnelänken.
Det befintliga avloppsreningsverket i Laxne är i behov av förnyelse och då har Gensta kommun har valt borrning som metod för rörläggning där det är möjligt.

Marken här består bland annat av berg, block, sten, silt, sand och smacklera. 
​​​​​​​
Styrd borrning innebär att störningar i området minimeras.
nds kommer även att borra för landfästen för ledningar i sjön Klämmingen, vilket gör att ledningen ligger säker för strand och erosionsskydd.