Referenser

Här kan du se exempel på jobb vi har utfört, när arbetet gjordes, vilka metoder vi använde och vem som var beställaren. 

Styrd borrning

Styrd borrning vid fågelskyddsområde.

På uppdrag av NCC och Botkyrka kommun utförde vi styrdborrning under naturskyddsområde för fåglar. Vi har under åren utfört ett flertal uppdrag på naturskyddade områden då vår metod lämpar sig väl för detta då marken förblir intakt och störningen minimal.

​​​​​​​Detta uppdrag innebar styrda borrningar i längder om 700 meter med dimensioner om 315 mm.
 
Platschef: Anders Björklund
När: 2019

Styrd borrning under Göta Älv.

​​​​​​​På uppdrag av Markbygg utförde vi Styrd borrning under Göta älv. Ledningsdjupet var 25 meter.
​​​​​​​Vi fick genomföra borrningen efter uträknad borrprofil då sökning på djup som detta är problematiskt. Under pågående arbete var det hög fartygstrafik på farleden.

Arbetsledare: Anders Larsson
När: 2016
​​​​​​​​​​
Styrd borrning under Sleångersån, Sundsvall.
 
 På uppdrag av Mitt Sverige Vatten, Sundsvall utförde vi styrdborrning av vattenledning med dimensionen 560 mm under Selångersån.
​​​​​​​
Arbetet innebar även grundliga undersökningar med att sonderingsborra samt att göra geotekniska kontroller. Det var bland annat trässpånt och pålar i ledingsläget.
 
Platschef: Anders Björklund
När: 2016
​​​​​​​​​​​​
11000 meter mellan Laxne och Gnesta
​​​​​​​

Nds borrar 11000 meter för ny avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, Laxnelänken.
Det befintliga avloppsreningsverket i Laxne är i behov av förnyelse och då har Gensta kommun har valt borrning som metod för rörläggning där det är möjligt.

Marken här består bland annat av berg, block, sten, silt, sand och smacklera. 
​​​​​​​
Styrd borrning innebär att störningar i området minimeras.
nds kommer även att borra för landfästen för ledningar i sjön Klämmingen, vilket gör att ledningen ligger säker för strand och erosionsskydd.

När: 2018
Platschef: Anders Björkund
​​​​​​​​

SBR/AT - borrning

AT borrning under Testeboån.
​​​​​​​

​​​​​​​På uppdrag av Gästrike Vatten utförde vi AT borrning under Testeboån för en ny avloppsledning med dimensionen 125 mm. Vi använde oss av AT borrning med rullborrkrona då marken bestod av sten och block.

Arbetet var komplicerat då vattnet var strömt och sökningen fick utföras med hjälp av en uträknad borrprofil då den inte kunde göras från ytan. Det var sten och block i ledningsläget samt att stor nivåskillnad mellan start och slutpunkt.

Platschef: Anders Björklund
När: 2019​​​​​​​​​​​​
408 meter sliplining i sjön Hyn

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i led annorlundaningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påvääxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Metoder: Slip-lining. Det var ett uppdrag som krävde både dykarlag, pråm och båtar för att utföra jobbet. NDS kompetens sattes på prov och uppdraget utfördes enligt begran.
Beställare: Gästrike Vatten

När: 2018
Platschef: Anders Björkund
​​​​​​​​
232 meter styrd hammarborrning

Nds borrade hela 232 meter styrd hammarborrning i Hjälmaresund. 
 
Fiber ska dras i området som är omtalat på grund av att tidigare fibergärvningar har förstört flertalet fornlämningar med traditionell schaktning.

Nds metoder med styrd borrning lämpar sig perfekt för fiberdragning i känsliga områden där miljö, ekonomi och omgivning står i fokus.

Nds körde här styrd hammarborrning SBH och minst tre meter under markytan för att säkerställa att marken ovan förblev helt intakt och orörd.

.När: 2018
Platschef: Anders Björkund
​​​​​​​​
Borrarbeten i svår terräng

NDS har utförde borrarbeten för nya el-ledningar åt Gävle Energi.
 
Ledningarna är en förstärkning av strömförsörjningen till Södra Bomhus.

Borrningarna utfördes under rondeller, vägar och järnväg. Utmaningen låg i att marken delvis bestod av sten, grus och berg vilket krävde avancerad borrteknik.

Terrängen bestod förutom av vägar och skog även av en brant skogsbacke som innebar att borrprofilen i sig blev en utmaning. Vi kombinerade styrd hammarborrning med JT borrning.

.När: 2018
Platschef: Anders Björkund
​​​​​​​​

Övrigt

408 meter sliplining i sjön Hyn

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i led annorlundaningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påvääxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Metoder: Slip-lining. Det var ett uppdrag som krävde både dykarlag, pråm och båtar för att utföra jobbet. NDS kompetens sattes på prov och uppdraget utfördes enligt begran.
Beställare: Gästrike Vatten

När: 2018
Platschef: Anders Björkund
​​​​​​​​