Övriga referenser

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i ledningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påväxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Kom igång med styrd borrning, kontakta oss

​​​​​​​
026-760 00
info@nds.se


408 meter sliplining i sjön Hyn

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i led annorlundaningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påvääxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

Metoder: Slip-lining. Det var ett uppdrag som krävde både dykarlag, pråm och båtar för att utföra jobbet. NDS kompetens sattes på prov och uppdraget utfördes enligt begran.
Beställare: Gästrike Vatten

När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Behöver du hjälp med styrd borrning?

​​​​​​​NDS står för beprövade metoder som tillsammans med modern teknik gör det bästa för både dig och miljön
Kontakta oss →