408 meter sliplining i sjön Hyn

Ingress om det finns någon

408 meter sliplining i sjön Hyn

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i ledningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påvääxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.
Metoder: Slip-lining. Det var ett annorlunda uppdrag som krävde både dykarlag, pråm och båtar för att utföra jobbet. NDS kompetens sattes på prov och uppdraget utfördes enligt begran.
Beställare: Gästrike Vatten
När: 2018
Platschef: Anders Björkund

Arbetsledarens kommentar

​​​​​​​
- Det här har varit ett mycket komplicerat uppdrag som krävde extra försiktighet och hjälp av professionella dykare, säger Anders Björklund på NDS.
 
- Vi har utfört arbetet till största del ute på sjön i delvis hård blåst och isande vatten. Våra killar har gjort ett toppenjobb och arbetet gick enligt plan. Vi tackar Gästrike Vatten för förtroendet och även Michael, Sebastian och Petter på Dyk och Byggprojekt samt Micke på Mickes Bogsering och Sjöentreprenad, säger Anders.