Om oss

En miljömedveten och pålitlig aktör där allt från det praktiska arbetet till rådgivning och kommunikation är av högsta kvalitet

Specialist på schaktfri borrning under mark


När vi på NDS tar oss an ett uppdrag gör vi det med en vision om att hålla nere miljöpåverkan samtidigt som du får det absolut bästa resultatet. När processen är avklarad och tjänsten är utförd hoppas vi att din uppfattning kring oss bidrog till att helheten upplevdes som bästa möjliga.
 
Vårt personliga engagemang och vår rådgivande anda är något som vi prioriterar och alltid vill förmedla till dig som kund. Vad är det som händer? Finns det några beslut utanför processen som du inte är helt säker på? Vill du förändra något under arbetets gång? Inga problem. Vi finns här för att underlätta för dig så att du alltid har full insikt i arbetet vi utför åt dig. Samtidigt anstränger vi oss för att hjälpa dig med områden som inte direkt rör just vårt specifika uppdrag, eftersom vi värnar om dig och ditt slutresultat.
 
Läs mer om våra metoder här.

Schaktfri borrning


När man utför borrning genom en schaktfri metod belastas inte miljön på samma sätt som vid en traditionell schaktning. Om det till exempel är ett arbete vid en väg behöver inte vägen rivas upp, vilket gör att det blir en minimal påverkan på trafiken. Samtidigt slipper naturen också belastningen som annars skulle vara av det nya materialet som behövs för att laga området. Skulle det vara så att ett arbete behöver utföras på en plats som är K-märkt eller under ett naturreservat kan vi även göra det utan att förstöra den värdefulla naturen. Schaktfri borrning värnar om naturen, trivseln och din plånbok samtidigt som den är mer tidseffektiv.

Miljö

När man utför borrning genom en schaktfri metod belastas inte miljön på samma sätt som vid en traditionell borrning. Om det till exempel är ett arbete vid en väg behöver inte vägen rivas upp, vilket gör att det blir en minimal påverkan på trafiken samtidigt som nytt material inte behöver tillverkas och läggas.

Med bas i Gävle


NDS Nordic Drilling System har funnits sedan 2001 och drivs av Fredrik Pierre och Anders Björklund. Företagets lokaler är i Gävle, men uppdrag utförs över hela Sverige. Vi utför styrda borrningar för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera. Våra kunder är bland andra energibolag, bygg och anläggningsfirmor, vattenbolag och kommuner. Några av våra främsta metoder är styrd borrning, hammarborrning och jordraket- grundomat. Vi utför arbeten med varierade metoder där kvaliteten alltid håller högsta nivå och där allt sker på ett tids- och kostnadseffektivt vis.

Anders Björklund

Platschef

070-3701859
anders.bjorklund@nds.se