Om oss

En miljömedveten och pålitlig aktör där allt från det praktiska arbetet till rådgivning och kommunikation är av högsta kvalitet

Specialist på schaktfri borrning under mark


När vi på NDS tar oss an ett uppdrag gör vi det med en vision om att hålla nere miljöpåverkan samtidigt som du får det absolut bästa resultatet. När processen är avklarad och tjänsten är utförd hoppas vi att din uppfattning kring oss bidrog till att helheten upplevdes som bästa möjliga.

Vårt personliga engagemang och vår rådgivande anda är något som vi prioriterar och alltid vill förmedla till dig som kund. Vad är det som händer? Finns det några beslut utanför processen som du inte är helt säker på? Vill du förändra något under arbetets gång? Inga problem. Vi finns här för att underlätta för dig så att du alltid har full insikt i arbetet vi utför åt dig. Samtidigt anstränger vi oss för att hjälpa dig med områden som inte direkt rör just vårt specifika uppdrag, eftersom vi värnar om dig och ditt slutresultat.

Läs mer om våra metoder här.


Schaktfri borrning


När man utför borrning genom en schaktfri metod belastas inte miljön på samma sätt som vid en traditionell schaktning. Om det till exempel är ett arbete vid en väg behöver inte vägen rivas upp, vilket gör att det blir en minimal påverkan på trafiken. Samtidigt slipper naturen också belastningen som annars skulle vara av det nya materialet som behövs för att laga området. Skulle det vara så att ett arbete behöver utföras på en plats som är K-märkt eller under ett naturreservat kan vi även göra det utan att förstöra den värdefulla naturen. Schaktfri borrning värnar om naturen, trivseln och din plånbok samtidigt som den är mer tidseffektiv.
Schaktfri borrning under landsväg utförd av NDS
Schaktfri borrning på åker utförd av NDS
NDS utför arbete på väg
Schaktfri borrning utförd av NDS

Vi täcker hela Sverige


NDS Nordic Drilling System har funnits sedan 2001. Vårt huvudkontor är i Gävle, men uppdrag utförs över hela Sverige. Vi utför styrda borrningar för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera. Våra kunder är bland andra energibolag, bygg och anläggningsfirmor, vattenbolag och kommuner. Några av våra främsta metoder är styrd borrning, hammarborrning och jordraket- grundomat. Vi utför arbeten med varierade metoder där kvaliteten alltid håller högsta nivå och där allt sker på ett tids- och kostnadseffektivt vis.
NDS Täcker hela sverige
Sverigekarta som visar på NDS stora upptagningsområde. NDS täcker hela Sverige

Anders Björklund

VD
070-3701859
anders.bjorklund@nds.se

Miljö


När man utför borrning genom en schaktfri metod belastas inte miljön på samma sätt som vid en traditionell borrning. Om det till exempel är ett arbete vid en väg behöver inte vägen rivas upp, vilket gör att det blir en minimal påverkan på trafiken samtidigt som nytt material inte behöver tillverkas och läggas.
Schaktfri borrning för miljön
Två händer som håller upp en växt i ljuset för att visa att schaktfri borrning är bättre för miljön och klimatet

NDS har ny delägare


NDS har den 2 november 2020 fått en ny delägare. Den nya delägaren är Storskogen som genom sitt dotterbolag Södra Infragruppen Sverige AB (SISAB), nu äger majoriteten av aktierna.

NDS framgång präglas av hårt arbete och mycket kompetenta medarbetare. Vi är nu redo att ta ytterligare ett steg framåt med starka finansiärer i ryggen. Detta innebär att Anders Björklund numera är VD och han kommer att fortsätta att utveckla företaget och bygga en stabil organisation.

”Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att få in en långsiktig och stark finansiell huvudägare. Tillsammans med Storskogen och SISAB ser vi fram emot fortsatt tillväxt för bolaget och att kunna ta tillvara på de stora utvecklingsmöjligheter som finns på marknaden”, säger Anders Björklund, VD på NDS.

Vi är mycket glada över att Storskogen valt att tro på och satsa på oss och vi ser bara möjligheter med den här affären. Allt kommer att fungera som vanligt, vi byter inte namn, all personal är kvar och våra arbetssätt är detsamma.
Vi hoppas att ni hänger med oss på resan och fortsätter att vara en del av oss!

En del av Sisab gruppen
Sisab gruppens logotyp