Styrd borrning


Vi utför styrda borrningar för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera. Genom vår bredd kan vi använda oss av de metoder som är optimala för rätt arbete. 
Styrd borrning är en metod som bygger på att man arbetar från markytan och styr borren med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked. Som samtliga styrda metoder borrar man först ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare. Det sker i ett eller flera steg beroende på dimension.