Styrd borrning och schaktfri kabelläggning


Välj anläggningsarbeten och ledningsarbeten som inte förstör mark, innebär stor kostnad för återställning eller risk för ras. Med styrd borrning kan renovering eller nyläggning av ledningar med mera lösas effektivt, snabbt och säkert. Hos NDS hittar du en partner som med bred kompetens och modern maskinpark löser alla uppdrag inom styrd borrning och schaktfria ledningsarbeten.  

Kabelarbete med mindre efterarbete och mindre miljöpåverkan

Styrd borrning i sand, lera och silt, också kallad JT-borrning, jetteknik, eller HDD. HDD står för Horizontal Directional Drillling och är en schaktfri metod vid ledningsarbete. Med hjälp av styrd borrning kan kabelförläggning göras mer effektivt, utan att marken påverkas eller behöver någon större återställning. Jordmassor flyttas minimalt och det minskar risken för ras, sprickbildning eller sättningar. Vid val av styrd borrning minskar även utsläppen av bränsle och klimatpåverkan, vilket gör det till en konkurrenskraftig metod jämfört med traditionell schaktning. NDS har erfarenhet att jobba med stora och mindre dimensioner, långa och korta sträckor och mångårig erfarenhet av styrd borrning i alla jordar och marker. Vi hjälper dig att välja rätt metod till rätt plats!

Se våra referenser inom styrd borrning

När du väljer styrd borrning

NDS har arbetat med schaktfritt ledningsbyggande i över tjugo år och varit en del av att etablera tekniken och utveckla metoderna i Sverige. Styrd borrning är idag ett säkert, tryggt och effektivt sätt att dra ledningar och utföra kabelsättning i både lösa jordmassor och massiva lerjordar. Du får hög noggrannhet och en snabb och effektiv process. En viktig aspekt i ett lyckat resultat är att göra en så noggrann analys av marken som möjligt innan borrningsarbetet. För oss är det alltid en självklar del av uppdraget. NDS arbetar både med hjälp av SGU:s jordkartor och analyserar marken via platsbesök innan projektstart. Sedan finns det inga garantier för hur det ser ut under markytan, men eftersom NDS är en komplett leverantör inom schaktfria arbeten och styrd borrning kan vi anpassa metod efter förutsättningarna. Det sparar både tid och kostnader i längden.
 
Kort eller lång sträcka? Genom lös jord eller under grundvatten? Styrd borrning har metoder för de flesta utmaningar och kan alltid konkurrera med traditionell schaktning. Kontakta oss för offert!

Så här fungerar styrd borrning och schaktfritt ledningsarbete

Styrd borrning och schaktfritt ledningsbyggande vinner alltmer mark, framför allt för att det är en metod som inte påverkar marken och jorden lika mycket som vid traditionell schaktning. Vid ett uppdrag görs först en analys av marken för att se vilken typ av mark som borrningen ska ske i. Det påverkar valet av metod inom den styrda borrningen.
 
Styrd borrning börjar med att en borrigg sätts upp på markytan där startplatsen blir. En mindre grop grävs vid riggen, den så kallade startgropen. Man gräver också en avslutande grop, en draggrop.
 
Styrd borrning används till långa och krökta borrhål. Borrningsmetoden går ut på att styrhuvudet med en vinklad styrsked trycks framåt med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån. Med hjälp av en radiosändare kan operatören följa borrningen och påverka styrningen av borrsträngen. Radiosändaren visar djup, lutning, rotationshastighet, vinkel och tryck, vilket ger effektiv och precisionssäker borrning. Med hjälp av styrskeden längst fram kan riktningen ändras. Under borrningen spolas bentonit mellan borrstängerna och ut igenom styrkskeden. Detta luckrar upp jordmaterialet framåt och flyttar även jord.

Läs mer om styrd borrning. Här finns en översikt!
 
När borren är framme dras allt tillbaka med hjälp av en rymmare. Rymmaren roterar och ser till att vidga hålet till rätt dimension. Det är också rymmaren som genom att ha röret fäst på sig också lägger foderrör, säkerhetsrör eller mediarör. Vanligast är läggning av PE-rör, men rör i andra material förekommer. Genom rymmaren spolas bentonitlera för att driva borrslam och borrkax ur hålet.

Framgångsfaktorer vid styrd borrning

Styrd borrning i lösmassor, JT-borrning (Jetteknik) och HDD (Horizontal
Directional Drilling) har en rad fördelar men kräver kunskap och erfarenhet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Metoden ger generellt väldigt stor flexibilitet och möjliggör styrning förbi hinder. Det är också svaret på varför marknaden för styrd borrning har utvecklats snabbt de senaste tio åren.
 
Utvecklingen har breddat marknaden och när du väljer leverantör, är en viktig framgångsfaktor att kunna byta olika metoder av styrd borrning och anpassa sig efter terrängens, omgivningens och de geologiska förutsättningarna. Se till att du får en partner som har vana och kunskap av att planera stora projekt och kan hantera flera olika dimensioner.

Dimensionsområdet beror på applikation och förläggning av ledningar är oftast mellan
DN40-DN800 men även större dimensioner funkar.
Längdområdet sträcker sig från 30-1000 meter, ibland längre vid goda markförhållanden.
Se våra referenser i styrd borrning!

Välkommen till NDS!

NDS utgår från Gävle men hjälper kunder, myndigheter och organisationer över Sveriges norra delar när det handlar om lösningar inom styrd borrning. Hos oss hittar du den senaste tekniken för att övervaka, styra och säkra kvalitet vid schaktfritt anläggningsarbetet. Vi är en komplett leverantör som har många års erfarenhet och bred kunskap från en rad olika uppdrag genom åren. Välkommen till oss!


​​​​​​​

Vill du veta mer om styrd borrning?

​​​​​​​Kontakta oss:

​​​​​​026-760 00
info@nds.se