Styrd borrning och schaktfri kabelläggning


Välj anläggningsarbeten och ledningsarbeten som inte förstör mark, innebär stor kostnad för återställning eller risk för ras. Med styrd borrning kan renovering eller nyläggning av ledningar med mera lösas effektivt, snabbt och säkert. Hos NDS hittar du en partner som med bred kompetens och modern maskinpark löser alla uppdrag inom styrd borrning och schaktfria ledningsarbeten.  

Styrd Borrning hos Nordic Drilling System

Styrd borrning är en innovativ och effektiv metod för att skapa långa, krökta borrhål, vilket gör det möjligt att utföra arbete i dimensioner upp till 1200 mm. Denna teknik, som utförs från markytan, är det mest effektiva alternativet när schakt för tryckstationer är ogenomförbart eller opraktiskt. Hos Nordic Drilling System AB, har vi specialiserat oss på denna teknik och erbjuder en rad tjänster inom området.

Teknik och Process för Styrd Borrning

Med hjälp av avancerad elektronik övervakas och styr borrhuvudets läge genom en vinklad styrsked. I processen för styrd borrning borras först ett pilothål, som sedan utvidgas i ett eller flera steg till den önskade slutdimensionen. Styrd borrning kan utföras i både blandkornig och fin jord, och även i grövre jordarter med hjälp av rullborrkrona eller hammare.

Kort eller lång sträcka? Genom lös jord eller under grundvatten? Styrd borrning har metoder för de flesta utmaningar och kan alltid konkurrera med traditionell schaktning. Kontakta oss för offert!

Kostnadseffektivitet och Miljövänlighet

Styrd borrning är inte bara kostnadseffektivt, utan också miljövänligt. Det är särskilt användbart vid läggning av skyddsrör i mjukare markförutsättningar som lera eller mossmarker. Dessutom har kapaciteten för styrd borrning ökat

Användningsområden för Styrd Borrning

Styrd borrning kan användas både i stadsmiljö och ute på landsbygden, exempelvis vid kabeldragning och VA-arbeten. Metoden kan med fördel användas under vägar, järnvägsspår, vattendrag och byggnader. Styrd borrning kan även användas vid landfäste vid sjöförläggning av kablar och rör. Ett annat användningsområde som växer är borrningar vid miljösanering av mark.
Se våra referenser i styrd borrning!

Nordic Drilling System AB: Din Partner inom Styrd Borrning

Hos Nordic Drilling System AB har vi en lång och gedigen erfarenhet av styrd borrning. Vi erbjuder borriggar i en mängd olika storlekar, vilket säkerställer att vi alltid har rätt utrustning för ditt specifika projekt. Men vi är mer än bara vår utrustning. Vi är ett team av engagerade experter som är här för att hjälpa dig. Vi har en stark inriktning på kundservice och strävar alltid efter att erbjuda lösningar som är skräddarsydda för varje kunds unika behov. Oavsett omfattningen på ditt projekt, kan du lita på att Nordic Drilling System AB kommer att vara din pålitliga partner inom styrd borrning.

Framtiden för Styrd Borrning

Styrd borrning är en teknik som ständigt utvecklas och förbättras. Med dess många fördelar, inklusive kostnadseffektivitet, miljövänlighet och flexibilitet, är det ingen överraskning att allt fler företag och organisationer vänder sig till styrd borrning för sina borrbehov.

Vanliga Frågor om Styrd Borrning

För att hjälpa dig att förstå mer om styrd borrning, har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får:

Vad är styrd borrning?

Styrd borrning är en teknik för att schaktfritt förlägga rör för vatten, avlopp, gas och kabelskydd utan att påverka miljö och natur.

Varför välja styrd borrning framför traditionella metoder?

Styrd borrning är ofta snabbare, mer kostnadseffektivt och mindre störande för omgivningen jämfört med traditionella grävmetoder.

Vilka typer av projekt kan dra nytta av styrd borrning?

Styrd borrning kan användas för en mängd olika projekt, inklusive installation av vatten- och avloppsrör, elkablar, gasledningar, telekommunikationskablar och mer.

Är styrd borrning miljövänligt?

Ja, styrd borrning är ofta mer miljövänligt än traditionella grävmetoder eftersom det minimerar störningar på markytan och omgivande ekosystem.

Hur exakt är styrd borrning?

Med modern teknik och erfarna operatörer kan styrd borrning vara mycket exakt.

Vad är de största utmaningarna med styrd borrning?

Utmaningarna med styrd borrning kan variera beroende på projektets specifika förhållanden, men kan inkludera svåra markförhållanden, närvaron av befintliga underjordiska strukturer eller ledningar, och behovet av att borra genom hård berggrund.

Vilken typ av underhåll krävs för utrustningen som används i styrd borrning?

Som med all tung utrustning kräver borriggar och tillhörande utrustning regelbundet underhåll för att säkerställa deras prestanda och livslängd.

Hur långt kan man borra med styrd borrning?

​​​​​​​Avståndet som kan uppnås med styrd borrning varierar beroende på specifika markförhållanden och den utrustning som används. Men med modern teknik kan man ofta borra flera hundra meter, och i vissa fall upp till en kilometer eller mer.

För mer information om styrd borrning och hur vi på Nordic Drilling System AB kan hjälpa
dig med ditt projekt, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till NDS!

NDS utgår från Gävle men hjälper kunder, myndigheter och organisationer över Sveriges norra delar när det handlar om lösningar inom styrd borrning. Hos oss hittar du den senaste tekniken för att övervaka, styra och säkra kvalitet vid schaktfritt anläggningsarbetet. Vi är en komplett leverantör som har många års erfarenhet och bred kunskap från en rad olika uppdrag genom åren. Välkommen till oss!


Vill du veta mer om styrd borrning?

​​​​​​​Kontakta oss:

​​​​​​026-760 00
info@nds.se