AT-borrning och SBR-borrning med kvalitet och säkerhet

AT-borrning eller SBR-borrning är styrd borrning i friktionsmaterial, sten och block. NDS var ett av de första företagen att börja arbeta med AT-borrning i Sverige och med lång erfarenhet får du en lösning som håller tidplan och levererar varje meter.

När väljer du AT-borrning

AT-borrning står för all terrain och kallas även SBR-borrning. Det är en borrteknik som ursprungligen kommer från USA men vidareutvecklades och förfinades i Tyskland innan den etablerade sig i Sverige. Det är en borrmetod som levererar långa och krökta borrhål och är ett självklart val när borrning måste ske i morän, friktionsmaterial med sten och block.
 
AT-borrning är idag ett självklart och starkt konkurrerande alternativ till traditionell schaktning eftersom AT-borrning klarar de allra flesta miljöer både snabbt och effektivt. Ytterligare fördelar är att sättningsrisken är liten och du har stor möjlighet att genom geometrisk förläggning kunna välja när det handlar om var och hur ledningen behöver läggas. I rätta miljöer och med skickliga och erfarna operatörer kan AT-borrning producera riktigt hög noggrannhet och precision. Som alla metoder inom styrd borrning kommer också fördelar med att markytan inte behöver återställas på samma sätt och att vägar, hus, träd och annan känslig bebyggelse inte påverkas lika mycket som vid schaktning.
 
Vill du veta mer om AT-borrning och få effektivare kabelarbeten med styrd borrning?
NDS ger dig rätt borrning på rätt plats.

Viktigt att tänka på vid val av AT-borrning

AT-borrning är en snabb och effektiv metod inom styrd borrning och schaktfritt ledningsbyggande, en stor fördel är att borrningen klarar hårdare och homogena marker. AT-borrning används till VA-arbeten, men också vid anläggning av fiber, tele- och elarbeten samt gasledningsarbeten. Det är en bred borrningsmetod med många användningsområden på platser där schaktning inte går att genomföras.

AT-borrning är en metod som vi på NDS har stor erfarenhet av och vi ser ofta hur stor kapacitet det finns att utnyttja i olika projekt. Det gäller dock att den som utför borrningen har kompetens och erfarenhet; vid stora dimensioner kan markhävning uppstå, så det krävs alltid en noggrann markundersökning innan borrningen kan sättas i gång. För oss är det en självklar rutin, eftersom det handlar om att leverera ett tryggt och säkert resultat. Det är också så att resultatet alltid blir bäst när du väljer rätt metod för rätt mark och rätt uppdrag. Den kunskapen får du alltid med NDS, där våra många år med styrd borrning och schaktfria ledningsarbeten har betydelse för precision, säkert och snabbt arbete tillsammans med dig.
Se våra AT-borrningsreferenser här

Så här fungerar styrd borrning med AT-borrning

AT- eller SBR-borrning grundar sig på samma borrmetod som vid styrd borrning, med skillnaden att en rullborrkrona används i stället för en styrsked. Det gör att metoden klarar långa och krökta hål i hårdare markunderlag, friktionsmaterial. Utrustning har ett system med dubbla borrstänger, där den inre driver borrkronan framåt och den yttre justerar riktningen. En mobil enhet står för kraftförsörjning, borrigg, borrstänger och rymmare. Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och styr borrkronans riktning med hjälp av elektronik.
 
Först borras ett pilothål, som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension innan mediaröret dras med tillbaka genom hålet. SBR-utrustningen har ett system med dubbla borrör och riktningen justeras genom att den yttre borrstången är vinklad. 
 
Vid AT-borrning kan dimensioner mellan DN100 och DN315 millimeter användas, men det är möjligt att använda större dimensioner. När det gäller längdområde så varierar det mellan 30 till 500 meter. Faktorer som påverkar är vilken jordart som ledningarna läggs i, vilken dimension ledningarna har och hur ledningarnas egenskaper kan påverkas av anläggningsarbetet. Materialet i ledningarna består oftast av kontinuerliga rör av PE100, som stumsvetsas till önskad längd på plats.
Se mer om hur vi arbetar med AT-borrning här

NDS löser allt inom styrd borrning

NDS har arbetat med styrd borrning i över tjugo år, och var en av de första operatörerna som började arbeta med och erbjuda AT-borrning i Sverige. Idag hjälper vi företag och organisationer över hela landet med uppdrag inom hammarborrning, styrd borrning, jordraket och AT-borrning. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi lösa problemet. Hos oss får du rådgivning, kompetens och maskiner som levererar.

Vill du veta mer om AT-borrning?

Kontakta oss:

​​​​​​​​​​​​​​026-760 00
info@nds.se