Rörspräckning för smart renovering av ledningar


Rörspräckning är en väl använd och effektiv metod för att renovera rör och ledningar för vatten, avlopp och gas, där en av många fördelar är att rörledningen kan öka eller minska i dimension. Rörledning kallas även bursting och används främst för tryck-  och servisledningar. Genom att trycka sönder det gamla röret inifrån utnyttjas den befintliga rörläggningen för att byta till nya rör. Ta hjälp av en rutinerad partner – välj NDS! 

Rörrenovering med rörspräckning

Rörspräckning är en schakt- och vibrationsfri teknik som används vid renovering och byte av befintliga ledningar. Metoden bygger på att med hjälp av hydraulik trycka ut en serie med stänger genom det befintliga röret. Vid slutpunkten kopplas en ny ledning på och längst fram på den sitter en spräckkrona som krossar den gamla ledningen. Kronan spräcker den befintliga ledningen och drar med den nya ledningen tillbaka till startpunkten. Metoden ger möjlighet att öka ledningsarean med 50–70 %, vilket innebär att du kan välja att byta mot nya rör i samma dimension, eller ett nytt rör med större dimension. Det är möjligt att spräcka upp till DN 1500 mm i dimension. Med rätt markförhållanden kan längderna vara över 500 meter i en etapp, vilket innebär att nya rör snabbt kommer på plats.

Få hjälp med rörspräckning – NDS löser uppdrag i hela landet!

Snabb och arbetseffektiv renovering med rörspräckning

Rörspräckning är en snabb metod som både sparar på mankraft och är effektiv. Det är också en metod som fungerar väl i miljöer där tät trafik pågår och där omfattande bebyggelse finns. Hos NDS hittar du dock en bred erfarenhet och den senaste tekniken, vilket gör att du kan få hjälp oavsett hur förutsättningarna ser ut för uppdraget. Rörspräckning kräver också långa infodringsgropar vid större dimensioner. Har du fler frågor? Kontakta oss. ​​​​​​​

Rörspräckning, jordraket och AT-hammare: NDS har komplett utbud

Idag finns en rad olika metoder för schaktfria anläggningsarbeten och renovering av ledningar. För oss är det viktigt att kunna lotsa våra kunder fram till rätt metod beroende på geologiska förutsättningar, tidsplan och budget. Det betyder att när du väljer NDS så får du en leverantör som inte bara kan erbjuda alla metoder och har en bred kunskapsbank att applicera på ditt uppdrag, utan att du också får en partner som alltid stämmer av, lägger vikt vid detaljer, precision och löpande kommunikation i alla projekt. Det tillsammans med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av alla de krav du och marknaden ställer gör oss till ett tryggt och säkert val. Idag arbetar vi med alla typer av styrd borrning och schaktfria anläggningsarbeten – och är en komplett leverantör.

Vill du se referenser på uppdrag inom rörspräckning?


Vill du veta mer om rörspräckning?

Kontakta oss:

​​​​026-760 00
info@nds.se