Metoder

SBR-/AT- borrning


SBR-/AT-borrning lämpar sig för tillfällen när marken är så pass hård att traditionell styrd borrning inte fungerar optimalt.

Styrd borrning

​​​​​​​
Styrd borrning är en metod som bygger på att man arbetar från markytan och styr borren med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked.

Hammarborrning

​​​​​​​
Hammarborrning är en typ av borrning som används där det finns en stor risk för hinder i form av morän, block, sten eller berg.

Jordraket - grundomat


Jordraket är den billigaste och enklaste borrmetoden. Borrningen är tryckluftsdriven för att ge hög slagkraft och fungerar i blockfria material.

AT-hammare

​​​​​​​
Styrd AT-hammare är en vidareutveckling av styrd borrning och AT-borrning där man kombinerar AT-borrningen med en vattensmord lufthammare.

Augerborrning

​​​​​​​
Augerborrning är en metod som är en tidseffektiv och därmed relativt billig skruvborrmetod som främst används då marken är mjuk och lättarbetad.