Jordraket


Beroende på vilket typ av arbete som ska utföras och de kringliggande omständigheterna passar olika metoder olika bra. Här förklarar vi kort om jordraket. 
Jordraket är den enklaste metoden för korta sträckor. Jordraket är tryckluftsdriven för att ge en hög slagkraft och den fungerar i blockfria material, men inte i lös lera eller under grundvattennivå. 

Metodens tryckluftsdrivna slaghammare fungerar som en syl. Den pressar jordmaterial åt sidan och skapar ett hål i marken så att ett skyddsrör kan dras med i tryckningen.