Välj jordraket och schaktfri metod

Jordraket är den enklaste formen av schaktfritt ledningsarbete och fungerar allra bäst på korta sträckor och i mjuka jordmaterial. Metoden kräver inte mycket utrustning och är en snabb och flexibel lösning. Jordraket är perfekt att använda när du vill lägga ledningar under vägar, i stadsmiljö, vid åkermark och vattendrag och inte vill förstöra mark och ytskikt.

Fördelar med jordraket

Jordraket eller grundomat är en schaktfri metod som med hjälp av tryckluft och hög kraft slår igenom marken och skapar utrymme för kabelläggning. Metoden fungerar bäst i mjuka jordmaterial och en av de största fördelarna med jordraket är att den inte tar stort utrymme. Det krävs startschakt och en mindre mottagningsgrop, och när det är trångt om plats så kan jordraketen backas tillbaka till startschakten. Samtidigt får du alla övriga fördelar med schaktfritt ledningsbyggande: Du riskerar inte förstöra miljövärden och känslig mark, vilket blir en effekt vid grävarbeten. Du behöver inte störa trafik eller på annat sätt försvåra passager vid vägar eller järnvägar under arbetet.

Se NDS:s referenser inom jordraket.
Vill du veta mer om jordraket? NDS hjälper dig ​​​​​​​hitta rätt metod för styrd borrning

Viktigt att tänka på vid val av jordraket

Grundomat eller jordraket fungerar bäst när marken är fri från stenblock och andra hinder. Det är en metod som är anpassad för korta sträckor på upp till 20 meter. Borrhuvudet har lätt att ändra riktning om det stöter emot något, och fungerar därför bäst i mjuka marker. Vid schaktfritt ledningsbyggande är det alltid viktigt att göra en noggrann jordanalys. Det handlar om att välja rätt metod för rätt plats och se till att du väljer en leverantör som kan anpassa metod efter jordens förutsättningar. NDS arbetar efter SGU:s information och data kring geologiska förutsättningar och är en komplett leverantör inom metoder för schaktfria anläggningsarbeten.

Så här fungerar jordraket

Jordraketen har ett fjädrande borrhuvud som drivs framåt av tryckluft. Samtidigt som jordraketen slår sig fram genom marken drar den med sig ett skyddsrör i plast. Vanligen innebär det PE-rör för fiber, bredband och el- och telekabel. Riktningen ska alltid övervakas, och för oss på NDS är det A och O i alla projekt. Med jordraketen får du en säker riktning och hög slagkraft. Jordraket kan användas på sträckor upp till cirka 20 meter och är generellt en snabb metod för borrning, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ.
Se exempel på uppdrag och lösningar inom jordraket!

NDS hjälper dig med styrd borrning med jordraket

NDS har arbetat med schaktfritt ledningsbyggande under de senaste tjugo åren. Idag hjälper vi företag och organisationer över hela Sverige med uppdrag så som hammarborrning, styrd borrning, jordraket och AT-borrning. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säker, trygg och effektiva anläggningsarbeten. Tillsammans med oss får du en komplett leverantör som både har kunskap och erfarenhet av att arbeta som helhetsleverantör och som underleverantör. I alla uppdrag får du en partner som levererar den optimala lösningen och väljer rätt metod för rätt plats. Det ger ett resultat som håller över längden. 
​​​​​​​Välkommen till oss!


Vill du veta mer om jordraket?


Kontakta oss:
026-760 00
info@nds.se