Hammarborrning för smidiga schaktfria ledningsarbeten

När det är stor risk för hinder i marken är hammarborrning problemlösaren för smidig kabelläggning. Vid hård moränjord och hinder i form av block, sten och berg är hammarborrningen ett säkert, kostnadseffektivt och schaktfritt val. Den kan lösa flesta utmaningar – hos NDS hittar du kunskap, erfarenhet och rätt maskiner inom alla typer av schaktfria ledningsarbeten.

Hammarborrning – pålitlig metod för schaktfria arbeten

Hammarborrning används ofta vid anläggningsarbeten och kabelläggningsarbeten. Hammarborrning är ett utmärkt val vid anläggningsarbeten för gas, vatten och avlopp, fjärrvärme och kablar där skyddsrör i stål ska läggas. Både topphammarborrning, där borrhammaren är placerad över markytan, och sänkhammarborrning där hammaren finns nere i borröret, bygger på att tryckluft driver fram borren genom marken. Tack vare att borrkronan, eller ringborrkronan, roterar och har hårdmetallränder, så krossas berg, stenar och hinder som är i vägen. Samtidigt dras stålröret med in i marken och utgör därmed väggar i det borrade hålet. I allt arbete, och i alla markförhållanden, så sker hammarborrning med skyddsrör.

Trots att metoden inte är styrbar, utan riktning görs i startgropen, blir avvikelsen sällan mer än två procent. Se till att du väljer en leverantör med skickliga maskinister som har både kunskap och erfarenhet samt kan leverera precision och effektivitet. Kontakta gärna NDS, så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.  
 
Här kan du se exempel på våra uppdrag inom hammarborrning!

Rätt mark för hammarborrning

Hammarborrning är en metod som passar för utmanade markmiljöer och jordarter. Det kräver, precis som allt schaktfritt ledningsbyggande, att en noggrann analys av marken görs innan projektstart. Hos NDS finns alltid tid och utrymme för att göra en kontroll av marken och säkra upp att du får rätt metod. Det är inte ovanligt att projekt kräver olika metoder. Hos NDS får du en leverantör som både erbjuder hög riskmedvetenhet, och möjlighet att snabbt växla metod om marken och jordarten kräver det. Att hamna i lös lera med hammarborrning innebär exempelvis en risk för att borrkronan går sönder och röret blir kvar i marken – och att ditt projekt blir stående. Med kompetens och erfarenhet minimerar du den risken. 
 
Står du inför anläggnings- och kabelarbeten med utmaningar?
Välkommen till kunskap, vägledning och kvalitet med NDS i Gävle!

NDS är ditt val vid hammarborrning

NDS utgår från Gävle men arbetar med uppdrag i norra delen av landet. Med öppen kommunikation hjälper vi dig att fatta rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Efter många år i branschen har vi lärt oss att med en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger alltid en effektivare start på projektet, och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Välj en partner som använder den senaste tekniken i både maskiner och övervakning. Det kommer ditt projekt att tjäna på.

Vill du veta mer om hammarborrning?

Kontakta oss:

​​​​​​026-760 00
info@nds.se