Hammarborrning


Genom lång erfarenhet och bred kompetens använder vi oss av rätt borrningsmetod till rätt arbete.
Hammarborrning är en typ av borrning som används där det finns en stor risk för hinder i marken i form av morän, block, sten eller berg. Metoden är en säker borrning som leder till ett optimalt resultat trots försvårande omständigheter. Hammarborrningen sker med ett skyddsrör i alla markförhållanden.
​​​​​​​
Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Referensföretagsnamn


sidan är under uppbyggnad, texter uppdaterad inom kort