Augerborrning


Augerborrning är en metod som är snäll mot både ditt schema och din plånbok genom sin effektivitet.
Augerborrning är en snabb och därför relativt billig skruvborrmetod som främst används då marken är mjuk och lättbearbetad. Augerborrning kan utföras både horisontellt och vertikalt. Metoden innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör.