Augerborrning trycker skyddsrören tryggt och effektiv


Augerborrning är en av många schaktfria borrmetoder för förläggning av kabel och anläggningsarbeten i mark. Den passar så väl vid VA-arbeten som för el-, fiber-, gas- och fjärrvärmearbeten. Augerborrning används ofta för skyddsrör under vägar och järnvägar. Hos NDS kan du få hjälp med horisontell Augerborrning, och vi anpassar alltid metod efter markens förutsättningar och dina behov.

Augerborrning erbjuder kapacitet och kostnadseffektivitet

Augerborrning är användbart i alla jordmaterial där större berg och block inte förekommer. Metoden innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör, samtidigt som jordmassor skruvas ut ur röret baktill. Skyddsröret kan användas för infodring av vattenledningar, fjärrvärmeledningar, bredband, elkabelrör beroende vad ditt projekt omfattar. Foderröret kan också själv fungera som mediarör vid exempelvis vägtrummor och dagvattenledningar.
 
Augerborrning gör att du får en förhållandevis enkel horisontell borrteknik som inte kräver alltför mycket utrustning eller resurser, men som levererar mycket borrlängd till liten kostnad. Borrutrustningen placeras oftast i startgropar. Det behövs dock mothåll. Som vanligt vid schaktfritt ledningsbyggande så blir marken mindre påverkad och du minskar risken för ras och annan miljöpåverkan. Metoden fungerar bäst i jordar för sand och lera
​​​​​​​– hos NDS får du hjälp med analys av marken innan projektstart och hjälp att hitta rätt metod.  
 
Letar du leverantör inom styrd borrning?
Fråga NDS i Gävle ​​​​​​​– vi löser uppdrag över hela landet!

Precision med Augerborrning

När du väljer Augerborrning är det viktigt med en leverantör och entreprenad som kan sin sak. En av de stora fördelarna med den här typen av schaktfritt ledningsbyggande är att den är både prisvärd och kostnadseffektiv. Dock krävs skicklighet både att hantera metoden och läsa de geologiska förutsättningarna den ska arbeta i. Tänk på att Augerborrning kan medföra en risk för sättningar och kanske framför allt stopp vid blockrik jord. Hos NDS analyserar vi alltid marken innan projektstart och hjälper dig att välja rätt metod – allt beroende på vad marken kräver. Satsa på erfarenhet och kompetens så får du en trygg borrning och ett resultat som håller. Augerborrning är enbart en riktad metod och kan inte styras och anpassas från startgropen. Med en skicklig operatör behöver inte det betyda mer än någon procent avvikelse från ritningen och den tänkta läggningen. Tillsammans med oss har du riktigt bra kompetens i ditt anläggningsteam. Vi hjälper dig gärna.

Vill du veta mer om vilka uppdrag NDS har utfört inom Augerborrning?


Komplett leverantör av styrd borrning och schaktfria ledningsarbeten

Hos NDS hittar du allt du behöver för att tryggt, säkert och effektivt använda styrd borrning och schaktfria metoder för anläggningsarbeten och kabelförläggning. Det finns en rad olika fördelar med styrd borrning och tillsammans med oss kan du utnyttja alla. Med rätt kunskap, rätt maskiner och operatörer som både är riskmedvetna, erfarna och kan läsa markens förhållanden får du ett rätt resultat inom rätt tid. För oss är det viktigt att starta alla projekt rätt och ha en tydlig plan för vilken metod som krävs på vilken plats. Vi vet av erfarenhet att det kommer att betala sig i slutändan: du får helt enkelt en effektivare borrning. Genom att frågetecken är uträtade och vi tillsammans hittar den bästa lösningen för projektet blir processen smidigare när arbetet är igång. Vill du veta mer om hur vi arbetar med schaktfria anläggningsarbeten och lägger upp projekten är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vill du veta mer Augerborrning?

Kontakta oss:

​​​​​026-760 00
info@nds.se