AT-hammare löser styrd borrning i homogent berg


AT-hammare är en styrd borrmetod som kan hantera berg och homogent berg. Det är en snabb och effektiv metod när det kommer till att hantera hårda jordmaterial och arbetar med en vattensmord lufthammare. AT-hammaren har ett brett användningsområde och passar bra för alla typer av VA-arbeten såväl som arbeten med fiberläggning, elkabelläggning och andra ledningsbygganden. NDS arbetar sedan många år med AT-hammare och har lång erfarenhet.

Så här fungerar AT-hammare

Styrd borrning med AT-hammare är en vidareutveckling av AT-borrning och en metod som tar utmaningar med svår terräng och hårda bergarter ett snäpp vidare. Vid styrd borrning med AT-hammare kombineras AT-borrning med en vattensmord luft-hammare som är anpassad och utvecklad för bergarter som är homogena. Borren kan tack vare luft-hammaren arbeta effektivt och har också möjlighet till en stark framdrift under svängar och styrning. Det innebär att du får en borrmetod som har en stor produktivitet och effektivitet i sitt utförande.
 
AT-hammare är lämpad för alla typer av ledningsarbeten i homogent berg, även i de fall där det krävs stor precision. Innan borrningen kan startas bör en geologisk undersökning göras och detaljerad kartläggning av ledningssträckan. Tillsammans med NDS får du både maskinister och projektledare som vet hur stor roll markens förutsättningar spelar för ett bra resultat. Det ger dig en flexibel partner som har kompetens att läsa marken och snabbt kan byta metod eller anpassa arbetet om markens förutsättning ändras under processen. Det ger dig trygghet, säkerhet och effektivitet.
 
Under borrningsprocessen finns i princip två moment: pilotborrning med styrning likt JT-borrning och AT-borrning längs den planerade ledningslinjen. Efter det görs en upprymning för att få fram rätt dimension. Pilothålet borras ibland från markytan, men oftast förekommer schakt till påslag i berg. Startgrop är inte nödvändig om utgångsläget är nära berget. Vid styrd borrning i berg med AT-hammare behövs förutom ordinarie borrutrustning även en tryckluftskompressor. När rymmaren dras tillbaka tar den med sig ledningen eller skyddsröret. Viktigt att veta är att bergborrning sällan behöver foderrör, om berget är fast och utan sprickor. Vid pilotborrning blir borrningen stabil på grund av att borrsträckan utgörs av berg.
 
AT-borrning eller styrd borrning med AT-hammare?
NDS hittar rätt metod för rätt plats.

Snabb borrning med AT-hammare

Att använda AT-hammare vid styrd borrning i berg är en lösning som ger snabb borrning och hög effektivitet i utförandet. De rör som läggs med AT-hammare är vanligtvis PE eller stål. Vanliga dimensioner är från cirka 100 mm till 300 mm. Räkna med ett längdområde som ligger på upp till cirka 500 meter.
 
AT-hammare är en metod med många fördelar och brett användningsområde. AT-hammare kräver dock en del utrymme när projektet sätts upp och kompressorn som driver hammaren kan innebära en hög ljudnivå. Hos NDS får du hjälp att välja rätt metod för ditt projekt och är en komplett partner inom styrd borrning och schaktfria ledningsarbeten.
Se exempel på våra uppdrag inom hammarborrning ​​​​​​​och AT-hammare!

NDS löser alla uppdrag inom styrd borrning

NDS har arbetat med styrd borrning de senaste tjugo åren. Idag hjälper vi företag och organisationer över hela landet med uppdrag inom hammarborrning, styrd borrning, jordraket och AT-borrning. Tillsammans med oss får du en helhetsleverantör som alltid arbetar med tydlig kommunikation för att hitta den optimala lösningen och välja rätt metod för rätt plats. Det ger ett resultat som håller i längden. 

Vill du veta mer om AT-hammare?


Kontakta oss:
​​​​​​​​​​​​​​026-760 00
info@nds.se