AT-hammare


Vi har lång erfarenhet och kunskap inom varierade metoder vilket gör att vi kan anpassa borrningsmetod efter respektive uppdrag. 
Styrd AT-hammare är en vidareutveckling av styrd borrning och AT-borrning där man kombinerar AT-borrningen med en vattensmord luft-hammare anpassat för homogent berg. Det gör att borren kan arbeta med en effektiv framdrift även under sväng/styrning, vilket ökar den totala produktiviteten avsevärt.